Lingewaards Sportakkoord

Bestuursleden van Batouwe Basketball en Stichting Topbasketball nemen op 15 april deel aan de startbijeenkomst van het Lingewaards Sportakkoord.

Gemeenten zijn opgeroepen om een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. Dit in navolging op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is ondertekend. Lingewaard Sport! heeft het initiatief genomen. Het sportakkoord brengt lokale partijen bij elkaar om sport en bewegen bij inwoners te stimuleren. Maar wat houdt zo een lokaal sportakkoord precies in en wat betekent dit voor gemeenten? Rob van der Wijst is onlangs  aangesteld als ‘sportformateur’en hij vertelt er alles over.

Wat houdt een lokaal sportakkoord in?

In 2018 is het Landelijk Sportakkoord vastgesteld. De Minister van Sport wil de ambities uit dit Sportakkoord lokaal vertalen naar lokale of regionale sportakkoorden. In een lokaal sportakkoord staan gezamenlijke dromen en ambities van partnersop het gebied van sport en bewegen. Het gaat om alle sportaanbieders, verenigingen, ondernemers, het onderwijs, zorgaanbieders en de gemeente. Daarnaast is het belangrijk om deze te vertalen naar concrete actiepunten. Het moet echt een plan van en voor de lokale gemeenschap zijn.

Waarom moet de gemeente aan de slag met een lokaal sportakkoord?

Het is een kans. Samen met partners kunnen er ambities worden gecreëerd voor de toekomst. Een lokaal sportakkoord zorgt voor eigenaarschap bij en betrokkenheid van partners. Het zorgt voor energie! Daar is iedere gemeente naar op zoek. Er is niets mooiers dan gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om iets met elkaar te bereiken.

Wat is belangrijk om tot een lokaal sportakkoord te komen?

Een sportakkoord moet vooral lokaal invloed hebben. Het gaat om het gezamenlijk belang. Zo veel mogelijk mensen moeten betrokken worden. Communicatie is daarin een onmisbare factor om te zorgen voor draagvlak en betrokkenheid. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zelf de thema’s en inhoud kunnen bepalen. Dan heeft de uitvoering van het akkoord de grootste kans van slagen!

Wat is jouw rol als sportformateur?

Als sportformateur begeleid ik de betrokkenen om te komen tot een sportakkoord. Ik breng partners bij elkaar. Samen gaan we op zoek naar een gezamenlijk ambitie en speerpunten voor het lokaal sportakkoord. Ik zorg ervoor dat alle belangen worden meegenomen en afgestemd. Ik heb een onafhankelijke rol, ‘de scheidsrechter’.

Je bent sportformateur voor de gemeente Lingewaard, hoe gaat het daar?

Samen met ambassadeurs zijn we in Lingewaard al aan de slag om te komen tot een Lokaal Lingewaards Sportakkoord. Erg mooi om te zien dat het initiatief niet vanuit de gemeente kwam, maar vanuit Lingewaard Sport! Een platform waarin diverse partners, zoals sportverenigingen, betrokken zijn. Deze betrokkenheid zet zich verder door en we gaan nu stappen zetten om de inhoud van het plan te bepalen. Meer weten? Ga naar www.lingewaardssportakkoord.nl