Basketbalcompetities worden niet afgemaakt

Basketbalcompetities seizoen 2020-2021

Vorige week heeft het kabinet bekend gemaakt, dat de huidige lockdown wordt verlengd tot tenminste dinsdag 2 maart. Ook is een update van de routekaart gepubliceerd. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) moet daarom helaas vaststellen dat ook dit seizoen alle basketbalcompetities (met uitzondering van de DBL en de WBL) niet kunnen worden afgerond in hun huidige opzet. Het aantal inhaalweekenden dat in juni nog beschikbaar is, is helaas niet voldoende om alle gepubliceerde competitieronden in te plannen.

 

Als gevolg hiervan moeten we vaststellen dat de competities binnen het vastgestelde uitgangspunt van 75% gespeelde wedstrijden niet kan worden voltooid. Er worden derhalve geen kampioenen en degradanten aangewezen, de gepubliceerde promotie – en degradatieregelingen zullen niet worden toegepast en landelijk zullen geen Finals worden georganiseerd. Bij de indeling van de competities voor het nieuwe seizoen 2021-2022 wordt gekeken naar de huidige indeling en zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt voor teams die mogelijk geen recht hebben op plaatsing in een bepaalde divisie/klasse/poule.

 

Wanneer het vanuit de overheid weer toegestaan is om te basketballen, bekijken wij als Batouwe Basketball hoe wij diverse activiteiten op willen pakken (voorjaar & zomer). Dat kan in de vorm van trainingen (binnen en buiten), oefenwedstrijden en (regionale) toernooien. We zijn daarin reeds bezig om verschillende voorbereidingen te treffen zodat we, zodra het kan, klaar zijn om met z’n allen weer lekker te sporten!

  

Competitie 2021-2022

Uiteraard hopen wij dat komend seizoen weer een volledig en basketbalrijk seizoen mag worden. Om de voorbereidingen die de organisatie van dit competitieseizoen met zich meebrengt zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft de NBB besloten om het normale tijdpad te volgen, zoals dat in de voorgaande seizoenen ook gold. Op deze wijze zijn we als vereniging in de gelegenheid tijdig alle zaalruimte en teams vast te leggen, en kan er vanuit de NBB ook tijdig worden gestart met de organisatie.

Eind maart ontvangen alle verenigingen dan ook de inschrijfinformatie. Voor de landelijke competities dient de inschrijving van teams uiterlijk op 1 mei plaats te vinden. Voor de afdelingscompetities zal deze deadline weer op 15 mei liggen. Begin juni worden dan de (concept)indelingen bekend gemaakt en vanaf begin juli kunnen de verenigingen in Sportlink aan de slag om de eigen thuiswedstrijden op de juiste datum en tijd binnen het oorspronkelijke weekend te plaatsen of in overleg met de betrokken tegenstander(s) naar een ander weekeinde te verplaatsen.