12 juli – Extra Algemene Leden Vergadering

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

We willen jullie graag uitnodigen voor een extra ALV.

Datum: dinsdag 12 juli.
Tijd: 19.00-19.45
Locatie: De Kooi, Sportlaan 3 in Bemmel

Agenda:

 • Opening door voorzitter
 • Decharge van:
  • Penningmeester: Helma Bouwmeister
  • Secretaris: Carlo van Driel
 • Bestuursverkiezing; benoemen van:
  • Technische commissie: Simon Scholten
  • Algemeen bestuurslid: Yves Chin
  • Penningmeester: Hans Epema
  • Secretaris: Patricia Bosch
 • Rondvraag en sluiting