Contributie

Contributie Seizoen 2023-2024

Onderstaande contributiebedragen zijn voor een heel seizoen waarbij in twee termijnen (september/oktober & februari) de contributie geïncasseerd wordt.
De contributie wordt middels automatische incasso geint. Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Opzeggingen dienen voor 1 juni voorafgaand op het nieuwe seizoen ingediend te zijn bij het secretariaat: secretariaat@batouwebasketball.nl.

In bepaalde situaties kan een beroep gedaan worden op een compensatie voor de contributie via:
• Gemeente Lingewaard: https://meedoeninlingewaard.nl/regelingen/meedoenregeling
• Stichting Leergeld: http://www.leergeld.nl/oostbetuwe/

Basiscontributie:
≥ U 22€ 380,00
U 22€ 375,00
U 20€ 370,00
U 18€ 365,00
U 16€ 360,00
U 14€ 355,00
U 12€ 290,00
U 10 / Mini / Peanut€ 210,00
Recreanten€ 210,00
Topteam€ 165,00
Niet spelende leden€ 35,00
Toeslagen:
Toeslag Tweede Divisie en hoger ≥ U 20€ 165,00
Talent licentie speler van buiten de vereniging€ 200,00
Eenmalige administratiekosten:
Inschrijfkosten NBB€ 11,00
Overschrijfkosten NBB€ 11,00

Op de Algemene Ledenvergadering van september 2019 is door de leden besloten om deel te nemen aan de Grote Clubactie. Peildatum is de ledenlijst van augustus 2020. Het betreffen 5 loten voor een totaal bedrag van € 15,00 dat via de contributie verrekend wordt.

De € 15,00 komt boven op de vermelde bedragen van de contributie (er is een maximum van 2 leden per gezin).

Aan het begin van het seizoen worden de contributiebedragen geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex.