Contributie

Contributie Seizoen 2022-2023

Onderstaande contributiebedragen zijn voor een heel seizoen waarbij in twee termijnen (september & februari) de contributie geïncasseerd wordt.
De contributie wordt middels automatische incasso. Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Opzeggingen dienen voor 1 mei voorafgaand op het nieuwe seizoen ingediend te zijn bij het secretariaat: secretariaat@batouwebasketball.nl.

In bepaalde situaties kan een beroep gedaan worden op een compensatie voor de contributie via:
• Gemeente Lingewaard: https://meedoeninlingewaard.nl/regelingen/meedoenregeling
• Stichting Leergeld: http://www.leergeld.nl/oostbetuwe/

Basiscontributie:
≥ U 22€ 356,00
U 20€ 356,00
U 18€ 340,00
U 16€ 340,00
U 14€ 340,00
U 12€ 272,00
U 10 / Mini / Peanut€ 208,00
Recreanten€ 208,00
Topteam€ 162,00
Niet spelende leden€ 33,00
Toeslagen:
Toeslag Tweede Divisie en hoger ≥ U 20€ 150,00
Eenmalige administratiekosten:
Inschrijfkosten NBB€ 10,00
Overschrijfkosten NBB€ 10,00

Op de Algemene Ledenvergadering van september 2019 is door de leden besloten om deel te nemen aan de Grote Clubactie. Peildatum is de ledenlijst van augustus 2020. Het betreffen 5 loten voor een totaal bedrag van € 15,00 dat via de contributie verrekend wordt.

De € 15,00 komt boven op de vermelde bedragen van de contributie (er is een maximum van 2 leden per gezin).

Aan het begin van het seizoen worden de contributiebedragen geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex.