Vrijwilliger worden?

Samen zijn wij Batouwe Basketball.

Batouwe Basketball zou niet bestaan zonder vrijwilligers. En wat hebben wij mooie crew! 

Onze trainers & coaches zijn elke week fanatiek bezig op het veld. Maar juist achter de schermen zijn er heel veel mensen die Batouwe Basketball tot en succes maken. Scheidrechters, tafelaars, teammanagers, opbouwers, iedereen helpt mee.

Anouk & Quinty

”Elke week komen de kids weer met zo veel plezier naar de training, daar worden wij ook blij van!”

Casper Scholten

”Zorgen dat alles goed geregeld is voor de wedstrijd. Ik kan echt genieten van een topwedstrijd met een volle Schaapskooi.”

Harry Bremer

”Batouwe helpen, zelf in beweging blijven en mooie wedstrijd fluiten. Ik ben een trotse scheidrechter.”

Vacatures.

Technische Commissie

Wij zoeken nog enthousiaste leden voor de technische commissie. Heb jij basketball ervaring en een visie, meld je dan aan.
De werkzaamheden van de technische commissie, en waar jij een rol in kan spelen, omvatten onder andere:
– technisch beleid maken en implementeren
– teamindelingen maken voor het nieuwe seizoen
– coaches/trainers zoeken voor de teams
– een trainingsschema en poule-indeling maken
– trainersbijeenkomsten organiseren
– begeleiden van (jeugd)trainers
– organiseren van cursussen zoals BT2 en BT3

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van de vereniging.

De werkzaamheden van de secretaris bestaan onder andere uit:
– Ontvangen van post en verspreiden onder belanghebbenden
– Verspreiden mail naar leden
– Inschrijven van nieuwe leden
– Communicatie naar potentiële leden en trainers voor proeflessen
– Uitschrijven van leden die opzeggen
– Invoer teamindelingen in sportlink bij start seizoen
– Bijhouden mutaties in sportlink
– Afhandelen spelers-dispensaties
– Aanvragen dubbele licenties via de bond
– Verzorging actuele ledenlijst (Sportlink)
– Notuleren bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
– In- en uitschrijving bestuursleden bij Kamer van Koophandel
– Afhandelen loten GCA (bestellen doet penningmeester)

Trainer/Coach

Voor verschillende (jeugd) teams zoeken we nog enthousiaste trainers en coaches. Voor meer informatie over de teams stuur ons een mailtje!

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid ben je lid van het bestuur van Batouwe. Heb jij bestuurservaring in verenigingsverband of werkverband? Ken je voldoende mensen binnen de vereniging? Wil je 1-2 uur per week investeren in Batouwe?

De werkzaamheden van een algemeen bestuurslid zijn onder andere:
– Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid
– Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk.
– Hij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies
– Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur
– Onderhoud goed contact met de leden, ouders en externen

Vrijwilligers coördinator

Als vrijwilligers coördinator zorg jij dat je het aanspreekpunt bent voor onze vrijwilligers. Je zoekt naar wervingsmogelijkheden en ontvangt en begeleid de vrijwilligers van de vereniging. Heb jij organiserende vaardigheden? Ken je veel leden en ouders van leden binnen de vereniging? Kun je andere mensen mobiliseren voor activiteiten? Wil je 2-3 uur per week investeren in Batouwe?
Dan zoeken wij jou!

De werkzaamheden van de vrijwilligers coördinator omvatten onder andere:
– In kaart brengen vraag en aanbod vrijwilligers
– Zorgen voor een goede kennismaking met de vrijwilligers door een kennismakings- inwerkplan
– Voortgangsgesprekken houden met de vrijwilligers, daarnaast regelmatig informeel contact houden en gezamenlijke overleggen plannen. Daarnaast doorgroeimogelijkheden aanbieden waar de behoeftes liggen
– De vrijwilligers waarderen, klachten snel opsporen en oplossen en vrijwilligers op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen
– Nauwe contacten onderhouden over de inzet van vrijwilligers met vooral de activiteitencommissie en het wedstrijdsecretariaat
– Het bestuur adviseren over vrijwilligersbeleid, belangen behartigen van de vrijwilligers en opstellen en uitvoering van het vrijwilligersplan

Redacteur Nieuwsbrief

We willen de Batouwe Basketball nieuwsbrief nieuw leven in blazen, zodat onze leden, vrijwilligers, fans en sponsoren het leukste en laatste basketball nieuws uit Bemmel ontvangen. Vind je het leuk om te schrijven en dit te coördineren? Let us know!

Teammanager

De teammanager is het voornaamste aanspreekpunt voor ouders voorafgaand, gedurende en na afloop van het seizoen. Hij/zij is het doorgeefluik naar trainers, coaches, ouders en spelers bij het verstrekken van alle informatie rondom het team. Ben je enthousiast? Wil je 1-2 uur per week investeren in Batouwe?

De werkzaamheden van een teammanager zijn onder andere:
– Nieuwe leden welkom heten bij de vereniging
– Het reilen en zeilen binnen het team uitleggen aan ouders en (nieuwe) leden
– Onderhouden van goed contact met de teamleden en ouders
– Beheren van de groepsapp van het team
– Opstellen en beheren van het rijschema
– Afstemmen van zaken met de trainer of de technische commissie
– Specifiek voor teammanager van een peanut(U8) of mini(U10) team:
– Contact met vastgestelde contactpersonen van de NBB (mini’s en peanuts) voor toernooien en planning
– Ondersteunen bij toernooien van Batouwe

Sponsor Commissie

Als lid van de sponsor commissie werk je mee aan het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging. heb jij ervaring met werving van sponsoren? Heb je sales en of marketing ervaring? Ken je ondernemers in Lingewaard en omgeving? Kun je andere mensen mobiliseren voor de sponsorcommissie? Wil je 1-2 uur per week investeren in Batouwe?
Meld je dan nu aan!

De werkzaamheden die binnen de sponsorcommissie verricht worden zijn onder andere:
– Opstellen van een strategisch sponsoren plan met de sponsorcommissie
– Zorgdragen voor een sponsorpropositie
– Zorgdragen dat er sponsoren worden gezocht en gevonden
– Afstemming met het bestuur inzake sponsor zaken
– Afstemming met sponsorcommissie van BCG en Stichting TOP
– Contracten afhandelen tussen Batouwe en sponsoren
– Zorgdragen voor sponsoruitingen op website en socials
– Zorgdragen voor administratie van de sponsoren
– Afstemmen met de penningmeester inzake facturatie van de sponsorgelden

Onderstaande functies zijn momenteel niet vacant

Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van de vereniging. Heb jij ervaring met financiën? Wil je 1-2 uur per week investeren in Batouwe?
Dan zoek wij jou!

De werkzaamheden van de penningmeester zijn onder andere:
– Het beheren van geldmiddelen en stromen van de vereniging
– Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging
– De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen
– Brengt in de bestuurdersvergadering per kwartaal de huidige stand van zaken en jaarlijks bij de ALV
– Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen
– Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering

Marketing&Communicatie coördinator

De leden in de communicatiecommissie zorgen voor de uitingen van de vereniging via bijvoorbeeld het clubblad, nieuwsbrieven, website en de socials. Heb je een marketing&communicatie achtergrond? Wil je 1-2 uur per week investeren in Batouwe?
Dan laat het ons weten!

De werkzaamheden van de Marketing&Communicatie coördinator zijn onder andere:
– Het bijhouden van Social Media accounts, denk aan Facebook, Instagram, Twitter
– Content maken van gebeurtenissen zoals, toernooien, feesten, mijlpalen, prestaties, enzovoort
– Een duidelijke invulling van de website met actuele gebeurtenissen, informatie en vacatures.
– Bijhouden van de verenigingskalender
– Assisteren van drukwerk werkzaamheden van de vereniging
– Meedenken aan nieuwe campagnes of andere ideeën over de invulling van communicatie
– Versturen van mailings en andere uitingen naar de leden binnen de vereniging

MaterialenMeester

Als materialenmeester draag je zorg voor de materialen welke eigendom zijn van de vereniging. Ben je handig?
Wil je 2-3 uur per week investeren in Batouwe?
Laat het ons weten!

De werkzaamheden van de materialenmeester zijn onder andere:
– Advies geven over aanschaf van materialen
– Onderhoud van de materialen
– Beheer van de materialen
– Vervanging van materialen
– Reparatie van materialen
– Bijhouden van de inventarisatielijst materialen
– Afstemming met de penningmeester inzake materiaalkosten