Veiligheid

Batouwe Basketball & Veiligheid.

Batouwe Basketball is een vereniging waar: Veiligheid Respect Sportiviteit en Gezelligheid hoog in het vaandel staan.

Wij streven naar een veilig sportklimaat, zodat iedereen zich welkom en thuis voelt bij Batouwe.
De vereniging heeft daarom deze gedragsregels vastgesteld, zodat iedereen die bij Batouwe betrokken is, weet wat wij van elkaar kunnen verwachten.

Algemeen

Binnen onze vereniging wordt geen enkele (non)verbale uiting, waardoor de ander zich in zijn waardigheid voelt aangetast, geaccepteerd. Dus pesten, anderen uitlachen, seksuele intimidatie of grof taalgebruik worden niet getolereerd. Niet alleen bij de activiteiten van Batouwe, maar ook op social media. Dit geldt voor iedereen die lid is van Batouwe, iedereen die betrokken is bij Batouwe (als vrijwilliger of ouder bijv.) en voor iedereen die als bezoeker bij Batouwe aanwezig is. 

Samen zorgen wij voor een veilig sportklimaat binnen Batouwe! Daarbij heeft iedereen zijn specifieke rol.

Bestuur.

Veiligheid en Respect is voor ons bestuur:

 • Een veilige omgeving bieden waarbinnen iedereen het beste uit zichzelf haalt
 • Samen tot de beste prestaties komen
 • Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen
 • Je inleven in anderen
 • Waardering tonen aan alle betrokkenen
 • Het mogelijk maken dat het spel gespeeld wordt volgens de spel- en gedragsregels
 • Het mogelijk maken dat er gelijke mogelijkheden voor deelname aan de basketballsport bestaan voor alle (potentiële) leden, ongeacht hun vaardigheid, sekse of leeftijd.

Wij hebben daarin als dagelijks bestuur een sleutelrol. Wij geven persoonlijk het voorbeeld van wat wij onder Veiligheid en Respect verstaan en zijn daar op aanspreekbaar. Als er problemen of vragen zijn, zijn wij consequent in onze benadering en besluiten. In al ons doen en laten dragen wij het belang van Veiligheid en Respect uit. Wij maken ons hard voor het creëren van een veilig sportklimaat binnen Batouwe en de basketbalsport in algemeen.

Dat doen wij door:

 1. deze kernwaarden op onze bestuursvergadering tot vast onderwerp van gesprek te maken;
 2. de dialoog aan te gaan met onze leden en betrokkenen bij de vereniging (zoals vrijwilligers, ouders en bezoekers) als de kernwaarden Veiligheid en Respect in geding zijn;
 3. in alle gevallen aanspreekbaar te zijn;
 4. het instellen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor bestuurders, trainers, coaches en begeleiders;
 5. gebruik te maken van vertrouwenspersonen;
 6. het distribueren van de gedragscode met betrekking tot Veiligheid en Respect onder de spelers, trainers, coaches en begeleiders, ouders en toeschouwers;
 7. er voor zorg te dragen dat trainers, coaches en begeleiders zich bewust zijn van hun invloed en hun verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in de basketballsport.

De leden

Veiligheid en Respect is voor onze leden:

 • Een veilige omgeving creëren in het team
 • Het beste uit jezelf halen in het basketbalspel
 • Met je team samen tot de beste prestaties komen
 • Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen
 • Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
 • Respectvol omgaan met medespelers, trainers, coaches, scheidsrechters en tegenstanders

De leden doen dit door:

 1. op respectvolle en sportieve wijze met elkaar en alle anderen om te gaan;
 2. elkaar aan te spreken als iemand zijn gedrag daartoe aanleiding geeft;
 3. begeleiders, bestuur of vertrouwenspersoon inschakelen als je er zelf niet uit komt;
 4. aan het begin van het seizoen de gedragscode trainers/coaches-spelers met elkaar te bespreken;
 5. het fluiten/schrijven van wedstrijden volgens de indelingen;
 6. het zonder commentaar aanvaarden van beslissingen van scheidsrechters en juryleden.
  Als zij niet voor hun taak geschikt lijken bespreek dit dan later met de coach zodat die dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.

Trainers, coaches & begeleiders

Veiligheid en Respect is voor onze trainers/coaches/begeleiders:

 • Een veilige omgeving creëren in het team
 • Oog hebben voor zowel de individuele belangen van spelers als het teambelang
 • Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen
 • Respectvol omgaan met spelers, scheidsrechters en tegenstanders
 • Er op sturen dat het spel gespeeld wordt volgens de spel- en gedragsregels

De trainers/coaches doen dit door:

 1. voorbeeld te zijn van op respectvolle en sportieve wijze met spelers en anderen om te gaan;
 2. spelers aan te spreken als iemand zijn gedrag daartoe aanleiding geeft;
 3. aan het begin van het seizoen de gedragscode trainers/coaches-spelers met het team te bespreken;
 4. het ontwikkelen van teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander;
 5. het altijd opvolgen van het advies van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem geen risico bij enige twijfel;
 6. via de vereniging een VOG aan te vragen;
 7. uit de kleedkamer van het team te blijven en indien bespreking daar toch nodig is, bij jeugdteams minimaal met 2 personen (bij voorkeur kader) aanwezig te zijn;
 8. er voor te zorgen dat sporters respectvol worden behandeld en door te voorkomen dat zij zich mengen in het privé-leven van de sporter, meer dan nodig is voor het functioneren in het team;
 9. het zich onthouden van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de spelers;
 10. Het bespreken van ongewenst gedrag van spelers met hun ouders.

Toeschouwers

Veiligheid en Respect is voor onze toeschouwers:

 • Een veilige omgeving creëren voor het team
 • Samen met het team tot de beste prestaties komen
 • Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen
 • Respectvol omgaan met mede- en tegenspelers, trainers, coaches en scheidsrechters

De toeschouwers doen dit door:

 1. eraan te denken dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan het beoefenen van hun sport en niet voor het vermaak van de toeschouwers;
 2. het vermijden van het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, coaches, scheidsrechters of andere officials;
 3. het tonen van respect voor de tegenstander;
 4. het veroordelen van elke vorm van (verbaal) geweld;
 5. het respecteren van de beslissing van de scheidsrechter;
 6. ervoor te zorgen dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

De Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

René Duifhuizen is de vertrouwenscontact persoon (VCP) van Batouwe Basketball. Onze vereniging werkt aan een veilig sportklimaat. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. De VCP kan een bijdrage leveren aan een veilig sportklimaat. Als er sprake is van seksuele intimidatie of ongewenst gedrag, dan kun je dat bij René melden. Hij doet de eerste opvang en bespreekt met de melder de vervolgstappen en geeft informatie. Soms kan het probleem opgelost worden binnen de vereniging, maar er kan ook worden door verwezen naar een Vertrouwenspersoon van NOC*NSF of justitie. Het bestuur wordt door René geïnformeerd over de melding, dat kan eventueel anoniem.