Nieuwe trainingstijden & herstart van de BBA op zondag

Deze week zijn we echt begonnen met buiten trainen. Na wat kleine opstartproblemen mogen we concluderen dat het begint te lopen en dat het animo groot is om weer aan de gang te gaan. Dit ook getuige de leuke foto’s en filmpjes die de afgelopen dagen al via social media en de website naar buiten zijn gebracht. In al het enthousiasme blijkt het handhaven van de regels soms nog wat lastig, maar gelukkig gaat ook dit steeds beter.

De BBA

Vanaf aankomende zondag gaan we ook weer starten met de BBA. Dit betreft de vrije BBA met gasttrainers vanuit zowel de Dolphins als Lekdetec. Natuurlijk weten wij al wie er zondag staan, maar dit houden we nog even een verrassing. Wat we wel kunnen mededelen is dat we de BBA gaan organiseren zonder inschrijving via HEJA. We verwachten de toestroom zelf in leeftijdsklasse te kunnen verdelen en maken het hiermee makkelijker voor iedereen die graag wil komen trainen. Alle jeugd t/m U16, alsmede niet leden zijn van harte welkom! Onderstaand nog even een paar belangrijke punten:
 • De BBA is op zondagmorgen van 10:00 tot 12:00
 • Gebruik het locatieoverzicht uit de eerdere mail om te weten waar je moet verzamelen
 • Zorg dat je er 10 minuten van tevoren bent
 • Hou op de verzamelplaats (parkeerplaats) de benodigde afstand. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen
 • Je wordt opgehaald vanaf de verzamelplaats, dus loop niet zelf het veld op
 • Ouders die graag even willen kijken mogen zich ter hoogte van het klimrek langs de hele afscheiding verspreiden tijdens de eerste 15 minuten van de training, alsmede de laatste 15 minuten van de training. Houd onderling de vereiste afstand en vorm geen groepjes.
 • Na afloop van de training de kinderen op de verzamelplaats weer ophalen
 • Heeft u vragen over de BBA? Neem dan contact op met: anouk.biesters@batouwebasketball.nl

Het trainingsschema

Dan het trainingsschema. Bijgevoegd in deze mail vinden jullie een nieuw trainingsschema waar we vanaf maandag 25 mei mee gaan werken. In het nieuwe schema zijn er enkele seniorenteams bijgekomen, waardoor er een paar wijzigingen moeten plaatsvinden. Er was ook wat verwarring met betrekking tot de starttijd van enkele trainingen. Ieder team start met een half uur op het grasveld en heeft vervolgens een uur training op het basketbalveld. Het bestand ‘trainingstijden’ bevatte twee aparte excel sheets, maar deze is niet bij iedereen goed binnen gekomen. Het nieuwe bestand bevat nog slechts een sheet. In de communicatie en de trainingstijden is HEJA leidend!! Volg dus altijd de trainingstijden in de app. Deze worden met het nieuwe schema ook weer actueel gemaakt aankomend weekend.
 
De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:
 • De U12-2 gaat van donderdag naar woensdag
 • De U12-1, De U12-2, De mini’s en de peanuts krijgen een andere eindtijd
 • VU16 start een half uur later
 • Voor D3, H3, MU22 en VU20 geldt dat zij van hun trainer te horen krijgen wat de bedoeling is. Zij zullen niet iedere week trainen, maar die mogelijkheid is wel vrij geroosterd!

Mailproblemen

Dan moeten we helaas concluderen dat niet alles goed is gegaan in de communicatie naar ouders en leden de afgelopen periode. De mail ‘Batouwe Buiten Basketbal gaat van start’, Alsmede de eerder verstuurde ‘Concept Teamindeling’ is niet bij iedereen goed aangekomen. Hierdoor verliepen aanmeldingen voor HEJA soms lastig en waren er ouders die via via moesten vernemen welke informatie verspreid was. Wij betreuren dit ten zeerste en willen iedereen op het volgende wijzen in de hoop dit in de toekomst te voorkomen:
 • Mail vanuit Batouwe komt vaak in de ‘spam’mailbox, zelfs als er in een eerder stadium een uitzondering is toegevoegd. Houd de ‘spam’ goed in de gaten
 • Mail wordt verstuurd naar het mailadres wat bij ons primair staat aangegeven in Sportlink. Dit kan ook het account van uw zoon, of dochter zijn indien zij deze zelf beheren op de smartphone.
 • Het kan zijn dat u recentelijk bent overgestapt naar een nieuwe e-mail. Geef deze wijziging dan alstublieft door aan: secretariaat@batouwebasketball.nl
 • Krijgt u mails niet binnen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Vaak is het probleem makkelijk te verhelpen. Gedurende het reguliere seizoen mag dit met een mail naar: secretariaat@batouwebasketball.nl. Tijdens de buitentrainingen mag u ook mailen naar: simon.scholten@batouwebasketball.nl, of jeroen.guldemond@batouwebasketball.nl
 • Houd altijd u actuele mailadres en persoonsgegevens bij in de basketball.nl app. Deze gegevens worden zoals aangegeven verwerkt in Sportlink. Vanuit hier mail wij onze leden.

Wij doen als laatste een groot beroep op ouders onderling om elkaar te blijven informeren in deze lastige tijden. Wij zijn als coördinatoren en trainers altijd aanspreekbaar en beschikbaar op en rond het veld. Schroom je niet om vragen te stellen, of ons te verzoeken informatie te delen. Echter is het wel zo dat het contact wat er automatisch was in de sporthal in deze tijden lastiger te realiseren is. Daarom de vraag om als je de kinderen afzet even aan een ouder naast je te vragen of hij/zij de laatste mail en info ook gehad heeft. Op deze manier creëren we een vangnet waarmee we uiteindelijk ons ledenbestand en de informatievoorziening completer krijgen.

De verzamelplaats

Als laatste willen wij graag nog even benoemen dat het ons de afgelopen week is opgevallen dat er niet altijd gebruik wordt gemaakt van de vastgestelde looproutes, de fietsenstalling en de verzamelplaats (parkeerplaats). Wij willen iedereen nogmaals verzoeken om deze regels te handhaven! Dit bevordert namelijk de doorstroom en creëert een duidelijke structuur die het werk voor ons makkelijker maakt, maar ook eventuele problemen met gemeente en handhaving voorkomt. We hebben al een waarschuwing gehad afgelopen week en willen verdere problemen echt voorkomen. Het zou natuurlijk zonde zijn als we niet meer kunnen trainen.